Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa zadania: Odbiór odpadów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażenie i prowadzenie PSZOK, udostępnienie pojemników na odpady zmieszane i worków na odpady zbierane selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-12-06 14:29:13, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)