Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271. 04.2016. Nazwa zadania: Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w ramach zadania Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-09-27 13:54:42, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)